Imprimeix

FECAPA - ASSEGURANÇA

FECAPA - Informació Assegurança Esportiva 2017-2018

La fitxa federativa atorga al seu titular la cobertura d’accidents en l’exercici de l’activitat esportiva de l’hoquei, i per tant cobreix les eventuals lesions produïdes en el transcurs dels entrenaments i en la celebració de partits. L’entitat asseguradora en qüestió per a la Temporada 2017/2018 és MútuaCat. El número de pòlissa és el 122252 a nom de la Federació Catalana de Patinatge. Us recomanem, especialment als Delegats, la seva consulta i, sobretot, la impressió de la relació dels centres mèdics concertats i d'unes quantes còpies del full segellat de declaració d'accident esportiu. Esperem que no calgui fer-los servir mai.

És molt important fer servir els Centres Mèdics concertats, en cas d'Urgència vital i s'haurà d'anar a un Hospital Públic, es tindrà que passar avis a la mútua perquè es faci càrrec de les despeses ocasionades, si no l'hospital públic pot reclamar-ho als accidentats.

Imprès Declaració d'Accident

Centres Mèdics Concertats MútuaCat

Polissa

Normativa

La forma d’actuar és la següent:

  • Omplir el Comunicat d’Accidents amb totes les dades i portar al centre mèdic juntament amb una còpia de la Fitxa. (En el cas de no tenir la fitxa a mà molts centres fan deixar una paga i senyal fins que la portem) El vostre delegat te còpia de la fitxa i us pot proporcionar el numero.
  • Anar al Centre Concertat més proper, mirar el llistat de Centres concertats que us adjuntem amb tota la documentació a la web del Club, els més propers a la Bonaigua obert 24 hores són:

  Clínica Creu Blanca: Entrada Urgències per Carrer J.V. Foix 71.  Barcelona. Tel. 932 522 522 

Clínica Sant Honorat: Av. Tibidabo, 20 – Barcelona  Tel: 934.184.397.

  • Els accidents s’han de comunicar a Mútuacat via telefònica al telèfon 902.934.623 o 932.533.893. perquè ens donin número d’expedient, moltes vegades aquest tràmit el fa el mateix centre concertat, i també hi ha centres que ho fan fer al pacient.

Ès molt important saber que si un jugador, entrenador o delegat opta per anar a un Centre Públic de la Seguretat Social o Mútua Privada, és molt possible que aquest centre al saber que ha estat produït per la pràctica d’un esport reclami l'import de l’assistència produïda. Per això és molt important comunicar l’accident via telefònica a MútuaCat per indicar el tipus de danys, i si és de vital importància no dubtar en anar al més proper i si ho comuniquem per telèfon a MútuaCat, s’han de fer càrrec.

MútuaCat NO es fa càrrec de cap despesa que no hagi estat comunicada per avançat.

Per més informació (o informació possiblement més actualitzada) adreceu-vos a la web de la Federació (www.fecapa.cat).